Przejdź do treści

Międzynarodowy Przewodnik Górski UIMLA

UIMLA (Union of International Mountain Leaders Associations)

Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich LIDER

Międzynarodowy przewodnik górski UIMLA
Międzynarodowy przewodnik górski UIMLA

– jest to jedna z dwóch  (drugą jest UVBV) uznawanych na arenie międzynarodowej organizacji zrzeszających przewodników górskich. Powołana do życia we Francji w 2004 roku,  poza Polską zrzesza także – Szwajcarię, Andorę, Belgię, Francję , Wielką Brytanię oraz Hiszpanię. Argentyna, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Holandia, Niemcy, Peru, Słowacja, Włochy. Ponadto członkiem – aspirantem UIMLA jest organizacja przewodnicka z Macedonii, zaproszenie do stażu kandydackiego otrzymały Maroko, Quebec, Słowenia, Czarnogóra.

Instytucją reprezentującą w Unii nasz kraj jest Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich „Lider”

Przewodnicy UIMLA posiadają uprawnienia do prowadzenia klientów w terenach górskich wszystkich państw członkowskich pod warunkiem przestrzegania lokalnych uregulowań prawnych. Mogą i prowadzą klientów w góry, na których nie występują lodowce i na szlaki nie wymagające użycia technik wspinaczkowych czyli po drogach turystycznych.

Kontakt z przewodnikiem UIMLA

Marta Naglik

tel. +48 604575649