rady dla rodziców i wychowawców

Zdjęcie0510Co zasiejesz to i żąć będziesz

Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji uczy się być cierpliwym
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych
Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa uczy się ufności.

Jeżeli dziecku brak ciepła i miłości rodziców
uczy się chłodu i obojętności wobec innych ludzi
Jeżeli dziecku brak emocjonalnego kontaktu z rodzicem uczy się samotności i obojętności
Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości,
Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.