Przejdź do treści

przewodnik tatrzański-misja

O tym kim są przewodnicy tatrzańscy i jaką rolę powinni pełnić? Po co na łatwą wycieczkę wynajmować przewodnika?  Częste pytania na które poniżej w części powinni Państwo znaleźć odpowiedź.

w TatrachMy duży akcent kładziemy na uwrażliwienie młodego turysty na to że w górach nie jest sam, może być sobą i poprzez wszystkie zmysły odkrywa i poznaje otoczenie. Turystyka to nie tylko świat rzeczy i zjawisk ale również doznania i przeżycia emocjonalne, towarzyszące procesom poznawania i odkrywania, które przyczyniają się do utrwalenia wiedzy i kształtowania osobowości dziecka, wychowanka. Śmiało można powiedzieć, że turystykę można wykorzystać w wychowaniu .

Podstawowym celem wychowawczym turystyki jest kształtowanie osobowości, a w zakresie charakterotwórczym, powinna wyrabiać takie cechy jak: zaradność, samodzielność, silną wolę, przedsiębiorczość, wytrwałość, umiejętność pokonywania trudności, solidarność grupową, gospodarność, samodyscyplinę, odpowiedzialność, sumienność, otwartość, optymizm, odwagę, dzielność, obowiązkowość. A także życzliwość, przyjazny stosunek do bliźnich, tolerancję dla cudzych przyzwyczajeń, umiejętność wyrzeczeń, punktualność, uprzejmość i uznawania woli większości.

Powyższy tekst zaczerpnięty ze strony www. Znajdziecie tu więcej  do poczytania o dobrociach z uprawiania turystyki.

Fragment z ustawy

Przewodnikiem turystycznym może być osoba, która posiada uprawnienia określone ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884). Funkcja przewodnika turystycznego to przede wszystkim sumienne sprawowanie opieki nad uczestnikami podczas oprowadzania wycieczek, jak również fachowe udzielanie im informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach.